Bare sommerfugl.png

Gledeskilden

Evalueringer
Hva er formålet med å evaluere?

I vår sammenheng, dvs. i selvutvikling/egenprosess, er formålet feks. ved oppstart:

Å finne ut av hvor vi er, hvor vi vil, hvordan komme dit, hva stopper oss.

Videre i prosessen kan formålet være:

Hva fungerer? Hva har vi lært? Hva skal vi fokusere på videre?

Ved slutten av prosessen kan formålet være:

Hva var bra? Hva kan forbedres? Hvilke verktøy bruker vi? Hva trenger vi å øve mer på?

For å få til en endring, trenger vi først å vite hvor vi er.

Forandringens paradoks er en av de viktigste prinsippene i gestaltteorien:

Change occurs when one becomes what he is,
not when he tries to become what he is not.

Arnold Beisser

Kort forklart: For å få til en forandring, må du først bli den du er.
Det er altså først når du tør å bli den du er, aksepterer deg selv fullt og helt,
akkurat slik du er nå, at forandring kan skje.
(Ikke rart at den teorien blir kalt "Forandringens paradoks").

Dermed blir første steg på Veien til den du er, å finne ut av hvem du er nå: